Bondens egen marknad 2020

Till följd av rådande pandemi har tillstånd för Bondens Egen Marknad ännu ej beviljats.

Bondens egen marknad anordnas åtta lördagar i rad med start i mitten av augusti.  Vi finns på plats varje lördag kl 9:30-14.

2019-03-28 14:44